RGD opent afdeling Community Health

552

De afdeling Community Heatlh werd door de waarnemend algemeen directeur van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Edwin Noordzee geproclameerd. Dit vond plaats op donderdag 29 maart 2018. Noordzee gaf tijdens zijn toespraak aan dat het de bedoeling is om voornamelijk preventief onderzoek te verrichten op de afdeling.

Het doel van de afdeling Community Health is het verbeteren van de gezondheidsdiensten gericht op populaties en hun omgeving. Deze afdeling zal verder zorgen voor preventie van ziekten, ervoor zorgdragen dat de zorg dichtbij is van huis en zorgen voor effectieve, efficiënte en gelijkwaardige sociaal-cultureel acceptabele gemeenschapsgerichte gezondheidsdiensten. De diensten van de afdeling zijn verder gebaseerd op universele toegang, gemeenschapsparticipatie en oriëntatie en multi sectorale aanpak, tegen een betaalbare prijs. Drs. Koendjbiharie, coördinator van de afdeling Community Health, gaf tijdens zijn toespraak aan dat het oprichten van de afdeling een noodzaak was. Ook is hij de mening toegedaan dat er meer condities gecreëerd moeten worden om de gezondheid van de gemeenschap te bevorderen. “Met de proclamatie van deze afdeling is hiermee een begin gemaakt”, aldus Koendjbiharie. Ook Yitaldes Gebre, vertegenwoordiger van de PAHO/WHO in Suriname, feliciteerde de gemeenschap met dit heugelijk feit. De volgende stap is volgens Koedjbiharie het afleggen van veldbezoeken, waarbij de nadruk zal worden gelegd op het verspreiden van awareness. Partnership development voor het vergroten van het netwerk, de surveillance en educatie zijn ook enkele zaken waarnaar de aandacht zullen uitgaan in het vervolgtraject.