President Bouterse: ‘’Grote prestaties door samen te werken’’

609

President Desiré Bouterse omschrijft de situatie in het land als één met een positief vooruitzicht. Het gevoerde prudent beleid van de afgelopen periode werpt zijn vruchten af. Het staatshoofd gaf tijdens de persconferentie, die werd gehouden nadat de nieuwe ministers zijn beëdigd, dat grote prestaties geboekt kunnen worden door samen te werken.

Ofschoon ons land genoeg ontwikkelingspotentie heeft vindt de president dat er nog weinig wordt gewerkt aan de eenheidsgedachte. Dat zou een stimulans moeten zijn voor ons land om te zien dat het kan. President Bouterse heeft alle vertrouwen in een gouden toekomst.  Het gaat naar zijn zeggen de goede kant op als onder meer gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de goud en oliesector. Het staatshoofd heeft de overtuiging dat Suriname in staat is om de voedselschuur van de wereld te worden. President Bouterse roemde ook de twee rijstvarianten die het enorm goed doen. Dit zijn zaken die volgens hem gekoesterd moeten worden.

Hij hield de aanwezige journalisten de geschiedenis voor waaruit blijkt, dat hij altijd geprobeerd heeft het land samen met progressieven,  Suriname tot ontwikkeling te brengen.

Vice president Ashwin Adhin gaf aan, dat de president de opdracht heeft gegeven de nieuwe ministers snel in te werken. Heel wat projecten in diverse sectoren zijn volgens de bewindsman reeds voorbereid en moeten volgens hem nu uitgevoerd worden. De herschikking van het kabinet heeft alles met het eerdergenoemde te maken.