Nationaal debat ter herdenking aan Wereld Gezondheidsdag 2018

545

De Pan American Health Organization (PAHO) organiseerde een nationaal debat. Dit ter herinnering aan Wereld Gezondheidsdag dat jaarlijks op 7 april wordt herdacht. Op deze dag zal tevens het 70 jarig bestaan van de World Health Organization (WHO) die 1948 is opgericht, worden herdacht. Het debat is georganiseerd op vrijdag 6 april 2018.

“Universal health is not only about coverage, but that everyone has acces to care when they need it, where ever they are.” PAHO/WHO vertegenwoordiger Yitades Gebre gaf tijdens zijn toespraak aan dat optimale gezondheidszorg van haar burgers, de verantwoordelijkheid is van elke natie. Hij is de mening toegedaan dat er met alle actoren nauw samengewerkt moet worden om de bevolking van de juiste zorg te voorzien. “It’s not about access, but about high quality and the lowering of barriers to seeking and needing care”, aldus Gebre.
Minister Patrick Pengel, oud minister van Volksgezondheid sprak ook de aanwezigen toe. “Gezondheid is een recht!”. De Minister die op uitnodiging van de PAHO aanwezig was, is de mening toegedaan dat de kwaliteit van de zorg die geboden wordt goed genoeg en betaalbaar moet zijn voor de mensen die gebruik maken van de diensten. Verbetering van de gezondheidssituatie is hierbij van essentieel belang, waarbij de nadruk gelegd zal moeten worden op verbetering van de financiën, behoorlijk bestuur en de gezondheidswerkers. Voor hem is het belangrijk dat er geen “one size fits all” benadering gehanteerd wordt, aangezien zorg niet op dezelfde manier aan een ieder geleverd kan worden.
Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad en Jennifer Geerlings-Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée, zijn beide de mening toegedaan dat de gezondheidszorg steeds meer handelswaar aan het worden is. Hindori uitte tijdens zijn presentatie zijn bezorgdheid over de groei van “out of pocket” uitgaven van burgers binnen de gezondheidszorg. Hij stelt onder andere voor dat er financiële bescherming van burgers plaatsvindt.
Onder de genodigden bevonden zich ook belangrijke stakeholders zoals het Malaria Programma, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg in Suriname (BOG), het Rode Kruis en de Dermatologische Dienst. Bij hen konden de aanwezigen terecht voor informatie betreffende de diensten die door hen worden aangeboden.