Minister Justitie en Politie zegt DC Daniel ondersteuning toe

826

De orde handhaving in Albina is een must. Dat stelde de nieuwbakken minister van Justitie en politie, Stuart Getrouw, tijdens zijn bezoek aan de districtscommissaris van Marowijne, Freddy Daniel, te Albina op zondag 8 april 2018. De bewindsman betreurd het voorval waarbij vernieling is aangericht aan ‘s lands bezit aan het districtscommissariaat. Getrouw is op de hoogte van de veiligheidssituatie in het gebied.Hij heeft in een ander hoedanigheid gediend in het gebied. Hij heeft zijn ondersteuning toegezegd aan de districtscommissaris van Marowijne, Freddy Daniel, bij het uitvoeren van de ordeningsmaatregelen. De minister gaf aan dat diverse autoriteiten en verantwoordelijken op zijn ministerie worden geconsulteerd, voordat zij het gebied aandoen. Getrouw stelde dat de communicatie met de gemeenschap en politie in acht moet worden genomen bij het uitvoeren van beleid.

De minister bracht hierna een bezoek aan de brandweerkazerne in het ressort Moengo.