Zestien juristen geselecteerd voor VIO-opleiding

1100

Het Openbaar Ministerie (OM) samen met het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) en de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) een aanvang gemaakt met de verkorte opleiding voor Vervolgingsambtenaren (VIO-opleiding). Dit gebeurde op dinsdag 3 april 2018. Ter gelegenheid hiervan is er een symposium georganiseerd. Van de 42 kandidaten die hebben gesolliciteerd zijn zestien (16) juristen na een lange selectieprocedure door de Commissie VIO geselecteerd om deze opleiding gedurende 20 maanden te volgen.

Het doel van de opleiding is om de geselecteerde kandidaten voldoende te vormen om als vervolgingsambtenaren te kunnen functioneren en het Openbaar Ministerie kwalitatief en kwantitatief te versterken. De directeur van het Ministerie van Justitie en Politie, Marianne Chin a Fat, gaf tijdens het symposium aan dat door de vergrijzing binnen het team van vervolgingsambtenaren bij het OM en de pensionering van meerdere leden, het van enorm belang was om de voortgang van de opleiding te doen plaatsvinden. Er zijn thans maar 15 officieren werkzaam bij het OM, die belast zijn met de vervolging van strafbare feiten.

Het ministerie heeft volgens Chin a Fat alles in het werk gesteld om deze nieuwe opleiding goedgekeurd te krijgen. Ze hield de procedures ter goedkeuring en de weg om geld vrij te krijgen vanuit overheidswege voor aan de aanwezigen. “De Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) is aangewezen als uitvoerder en coördinator van de opleiding, gezien de expertise en eerdere coördinatie van de opleiding voor Rechterlijke ambtenaren (Raio)”, stelt de directeur. De directeur wenste de kandidaten veel succes, doorzettingsvermogen, geduld en sterkte toe gedurende deze opleiding.

Naast Chin a Fat spraken ook de Procureur-generaal, Roy Baidjnath Panday, de waarnemend president van het Hof van Justitie Iwan Rasoelbaks, de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie, Carmen Rasam en de vertegenwoordiger van de Surinaamse Orde van de Advocaten, Michelle Lau-Kersenberg hun lovende woorden en goede wensen uit aan de geselecteerde kandidaten. De waarnemend President van het Hof, Iwan Rasoelbaks, wees in grote lijnen op de bevoegdheden van een vervolgingsambtenaar en waarborging van het beroep. Hij vroeg de kandidaten om zoveel mogelijk competenties te ontwikkelingen om een evenwichtige keus te maken in het geding zijnde belangen van de samenleving.

Rasoelbaks: “Maakt u zich tijdens de opleiding op om ‘crime figtherschap’ te combineren met rechtschapenheid en u zult op de weg zijn om een goede vervolgingsambtenaar te worden. Zet u zich in bij alle modules om al de aspecten in uw vorming tot uitdrukking te laten komen”, zegt Rasoelbaks. Voor de opleiding zijn er 29 onderwijsactiviteiten uitgestippeld, verdeeld in een uitgebreide theoretisch gedeelte en afsluitend met een praktisch gedeelte, de stage.