Elias beëdigd als minister Volksgezondheid, raad van ministers compleet

549
Oud Mungra Medisch Centrum directeur, Antoine Elias, is nu de minister van Volksgezondheid

Antoine Elias, is door de eed af te leggen beëdigd in het ambt van minister van Volksgezondheid. Hiermee is de nieuwe raad van ministers compleet. Volksgezondheid is een van de speerpunten van het beleid en de basis van het sociaal contract met de gemeenschap, gaf president Z.E. Desiré Delano Bouterse in zijn toespraak aan. De regeringsleider is ervan overtuigd dat de zorg in zijn algemeenheid veel beter kan. Tradities en vastgeroeste structuren zijn deel van de uitdagingen binnen de gezondheidssector.

De president feliciteerde de nieuwbakken minister en zijn gezin. Elias vervulde eerder de rol van directeur van het Medisch Mungra Centrum. De president drukte de minister en zijn gezin op het hart om ervoor zorg te dragen het evenwicht tussen werk en het gezinsleven te bewaren. Het ambt van minister is er in deze turbulente tijd één met veel beperkingen. Ministers moeten proberen vanuit hun hart en het volle besef dat zij met een missie bezig zijn, alles in het werk stellen om de job die zij aanvaard hebben, namelijk het dienen van het Surinaams volk, in dit tijdsbestek zo goed als mogelijk te vervullen, sprak president Desiré Bouterse.