Krutu over de goudkwestie Brokopondo vruchtbaar

572

Tijdens een krutu over de goudkwestie te Brokopondo zijn er met de verschillende partijen afspraken gemaakt over de manier waarop er in de toekomst aan goudwinning zal worden gegaan. De ontstane spanningen over de Dreipada Poule welke tussen de dorpen Tapoeripa en Dreipada ligt zijn besproken en partijen zijn het erover eens dat een structurele aanpak nodig is.

District Commissaris Kenya Pansa van Brokopondo is blij dat partijen respectvol met elkaar zijn omgegaan en dat er ruimte is om de fouten die zijn ingezien te corrigeren. ‘Na taki e seeka sani, a fasi fa un taki, da a waka mooi”, zegt Kapitein Albert Dalen van Tapoeripa. Hij is blij dat het overleg vlot is verlopen en dat de afspraken duidelijk zijn. De samenwerking is nieuw en partijen moeten daaraan wennen, zegt Winston Kentie woordvoerder van beide dorpen. Hij is de mening toegedaan dat deze overeenkomst belangrijk is voor de komende generaties. Samen met de gemeenschap is er gekozen voor een structurele oplossing.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) geeft aan dat er een blauwdruk is gemaakt hoe zaken aangepakt moeten worden. Ten eerste zullen de activiteiten volledig stopgezet worden, ten tweede moet de gemeenschap geordend worden, ondernemers moeten worden geïdentificeerd en mensen die aan goudwinning willen doen moeten geregistreerd worden en onder één paraplu geplaatst worden en als derde zal er een sterke partij binnen de goudindustrie geïdentificeerd moeten worden die de activiteiten kan overzien.

Hieronder vindt u een videoverslag: