Minister Ferrier hoort problematiek basisscholen binnenland aan

694

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op vrijdagochtend de schoolleiders van de basisscholen in het binnenland toegesproken en hun problemen aangehoord tijdens een meeting die gepland was met het hoofd van het Bureau Basis Onderwijs, Lydia Hewitt. Onder-Directeur Hoepel heeft deze bijeenkomst ook actief bijgewoond.

Volgens de minister is deze groep leerkrachten zéér speciaal, vanwege het feit dat ze zoveel moeten opofferen om de leerlingen in het binnenland te voorzien van goed onderwijs. De inzet van de bewoners van ons binnenland is bijzonder benadrukt de minister. Zo gaf een schoolleider aan dat haar schoolmeubilair nodig had en het ministerie niet kon leveren wegens gebrek aan vervoersmiddelen. De desbetreffende schoolleider organiseerde samen met het dorpshoofd en de gemeenschap mogelijkheden om de stoelen en tafels van het distributie centrum tot aan de locatie van haar school in het dorp te krijgen. Dit zijn acties die de minister graag stimuleert.

De bewindsvrouwe gaf verder aan dat wetgeving en optimale onderwijs kansen prioriteit genieten. Leerkrachten moeten gaan beseffen dat het kind centraal staat. Verder vraagt de minister speciaal aandacht voor leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben. Daarvoor moeten leerkrachten getraind worden om die groep leerlingen te begeleiden.

Tijdens de meeting zijn de schoolleiders van de verschillende dorpen aan het woord toegelaten om de problemen op hun school kenbaar te maken. Meerdere schoolleiders hebben aangegeven dat ze samen met de ouders van de leerlingen en de overige dorpelingen de problemen oplossen.
Volgens mevrouw Hewitt moet er een goede communicatie zijn tussen het traditioneel gezag, de ouders en de leerkrachten om zodoende een deel van de problemen zelf op te lossen en niet dat de overheid steeds moet inkomen. Om te zorgen voor een goede communicatie tussen alle actoren moeten schoolleiders bepaalde competenties gebruiken.

De waarnemend directeur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Elvira Sandie gaf aan dat de school een centrale plek moet krijgen. De talenten en creativiteit van de leerlingen moeten ontwikkeld worden.