Oriëntatie watersnood landbouwgebieden

434

Minister Lekhram Soerdjan van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft oriëntatie bezoeken gebracht aan de onderwater gelopen landbouwgebieden. Samen met de directie en personeelsleden zijn met de landbouwers, gesprekken gevoerd over hoe het wateroverlastprobleem structureel en duurzaam aan te pakken.

Door de neerslag van de afgelopen tijd en de hoge waterstand van de rivieren, stonden vele agrarische- en woongebieden onder water. De dichtbegroeide kanalen en aangetroffen rommel zorgt ervoor dat het overtollige water niet makkelijk kan wegstromen met als gevolg de wateroverlast. Een ander oorzaak is dat er meer woonwijken zijn bijgekomen waardoor bestaande kanalen de hoeveelheid water niet kan afvoeren. Intussen is aanvang gemaakt met ontwateringswerkzaamheden op diverse plaatsen door het ministerie van LVV, Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) en Regionale Ontwikkeling en worden de kanalen opgeschoond. Als alternatieve oplossing geeft de minister aan, het opzetten van waterschappen voor groentebouw gebieden. Dit zal de overheid miljoenen Surinaamse Dollars besparen welke wordt besteed aan de jaarlijkse reguliere onderhoudswerkzaamheden en spoed acties bij uitbraak van calamiteiten. ‘Ik ga pleiten voor het opzetten van waterschappen’, zegt de bewindsman. Op dinsdag 10 april zijn de gebieden Weg naar Zee en Pomona aangedaan.