Conflict beheersingstraining voor visserscoöperaties

472

Het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een driedaagse workshop georganiseerd voor visserscoöperaties en personeelsleden van LVV. De training is op dinsdag 10 april 2018 aangevangen en wordt op donderdag 12 april afgesloten met een certificaatuitreiking. Er zijn 18 personen die deelnemen aan deze training. Het doel van de training is om vissers en personeelsleden de nodige kennis van conflictbeheersing bij te brengen.

Deze training met als thema “Conflict Resolution in Fisheries” oftewel “Conflict Beheersing in de visserijsector” wordt gehouden in het SAIS-gebouw op het terrein van het ministerie van LVV en wordt door Gwendolyn Smith van Perspectives of Freedom Foundation verzorgd.

Conflicten doen zich overal voor en ook in de visserijsector is er regelmatig sprake van conflict en meningsverschillen. Om deze conflicten aan te pakken, is het van belang om over bepaalde kennis en vaardigheden te beschikken. Zo kunnen conflicten geanalyseerd en beheerst worden, en ook kan ervoor gezorgd worden dat deze niet escaleren.

Onderdirecteur Yolanda Babb-Echteld van Visserij is van mening dat deze driedaagse training elke participant de nodige competenties zal bieden om op de juiste manier om te gaan met conflicten in het dagelijkse leven. Door samen het visserijbeheer in Suriname te verbeteren, kan er gegarandeerd worden dat deze sector bloeiend en productief blijft.