International Scholarship Fair biedt mogelijkheden aan studerenden

418

Studenten die op zoek zijn naar studiemogelijkheden in het buitenland hebben een platform aangeboden gekregen om hun carrière voort te zetten. De International Scholarship Fair 2018 is op vrijdag 13 april 2018 gehouden in de KKF Beurshal.

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur die de beurs opende onderstreept het belang van deze beurs omdat het Surinamers de kans geeft zich te gaan oriënteren over de hele wereld. Het leven buiten de grenzen draagt bij aan de ontwikkeling van de persoon. Door met anderen in het buitenland te communiceren leg je de lat voor jezelf hoger, zegt ze. Uiteindelijk heeft Suriname voordelen aan burgers die steeds verder studeren. De minister is de mening toegedaan dat de mens steeds blijft leren en op basis daarvan de mogelijkheden die er zijn goed te benutten.

De bewindsvrouw pleit ook voor beurzen op het gebied van kunst en cultuur. Ze riep de landgenoten en voornamelijk jongeren op om hun grenzen te verbreden. “Wat je ervoor terugkrijgt is onbetaalbaar’’, aldus de bewindsvrouw. Met uitzondering van de eerder genoemde beurs zegt minister Ferrier dat er voor degenen die hongerig zijn naar kennis, online veel te halen valt. Het blijft hard studeren maar het is allemaal mogelijk, vertelt de minister die blij is met de deelname van een aantal organisaties.

De International Scholarship Fair is tot stand gekomen dankzij de inzet van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de ambassade van Brazilië en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Ook de diplomatieke gemeenschap heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze voor studenten belangrijk platform van kennis en informatie.

Ambassadeur Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto van Brazilië merkte op, dat educatie en cultuur hand in hand gaan waarbij educatie de basis vormt voor duurzame ontwikkeling in elk land. Hij riep op tot meer samenwerking onderling zodat er meer mogelijkheden geboden kunnen worden aan studerenden.

Nancy Robertson, vertegenwoordiger van de OAS in ons land onderstreepte eveneens het belang van deze beurs. Het doel volgens haar is een platform te bieden aan studenten om na te gaan welke internationale mogelijkheden er zijn.