Minister Soerdjan voorstander goede organisatiegraad en samenwerking

502

Minister Lekhram Soerdjan van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij zal in de komende periode bepalen welke andere projecten nodig zijn om een goede fundering te leggen voor de landbouw veeteelt en visserij in ons land. Dit zal hij doen afhankelijk van de feedback vanuit het veld en observaties en analyses van het ministerie zelf. De minister is een sterke voorstander van een goede organisatiegraad en samenwerking tussen verschillendesectoren. De capaciteits- en institutionele versterking zullen onder zijn leiding normaal doorgaan.

“LVV heeft bepaalde verantwoordelijkheden, we moeten ervoor zorgen dat onze economie wordt gediversifieerd. En dus dat we iets minder afhankelijk zijn van de mijnbouw alleen”, zegt de minister. Om dat te bereiken moet het ministerie waar het menselijk kapitaal ligt, vanwaar de ondersteuning en initiatieven moeten komen, waar nodig versterkt worden. Het traject van huidige situatie naar gewenste situatie is geen makkelijke. Een goed functionerende ministerie met een behoorlijke capaciteit is nodig, maar ook andere relevante instituten die daarin een bijdrage kunnen leveren en externe internationale organisaties. “Dingen die goed lopen gaan we behouden, andere zaken zullen we aanpassen. Je kan niet stellen dat niets goed loopt. Maar er zijn zeker verbeterpunten, binnen LVV en naar buiten toe.”

De minister is ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is tot vooruitgang. “Als er een samenwerking is tussen LVV, nationale instituten en organisaties en de stakeholders binnen de verschillende sectoren, als die samenwerking er is en we zijn het met elkaar eens waar we naartoe moeten dan denk ik dat we stappen vooruit kunnen maken. Misschien niet in de komende twee jaren, maar we kunnen wel een fundering leggen om te gaan richting die gewenste situatie”, aldus de bewindsman. Hiermee wil hij invulling geven aan de gedachte dat Suriname als voedselschuur kan dienen voor de regio. De minister is zich ervan bewust dat verandering een proces is en dat kan lang zijn, omdat er met heel veel rekening moet worden gehouden.