HI&T verzorgt training voor ondernemers in Wanica

520

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) wil startende ondernemers stimuleren en begeleiden vanaf het begin van hun onderneming. In dit kader heeft het Ministerie een 3-daagse training georganiseerd voor de ondernemers in het district Wanica. Het doel van deze training is het stimuleren van het ondernemerschap en het opdoen van de vaardigheden voor het schrijven van een businessplan ter bevordering van het bedrijfsmatig denken bij ondernemers.

De start van deze training vond plaats op woensdag 11 april 2018. Sherida Kromotaroeno,Coördinator van HI&T Wanica verrichtte de opening. Zij sprak de aanwezigen toe en benadrukte dat deze trainingsessies simultaan zullen wordt verzorgd op de verschillen dependances van het Ministerie door gecertificeerde trainers. Deze trainers zullen de deelnemers kennis en vaardigheden verschaffen over verschillende onderwerpen betrekking hebbende tot ondernemerschap. Kromotaroeno sprak de hoop uit, dat de participanten met de opgedane kennis een degelijke bijdrage zullen leveren aan het opzetten, uitbreiden, vernieuwen en evalueren van hun onderneming.

De District Commissaris van Zuid Oost, mevr. Audrey Hankers wees erop, dat ondernemers mensen zijn die durven om risico’s te nemen. Daarbij voegde ze eraan toe, dat HI&T met de middelen en bereidwilligheid probeert hulp aan te bieden middels het geven van bovengenoemde trainingen. De burgermoeder benadrukt de overheid de taak heeft om ondernemers te faciliteren en wegwijs te maken zodat ze een bijdrage kunnen leveren in de maatschappij. Ook de DC sprak de hoop uit, dat met deze trainingen een belangrijke stap wordt gezet in het steeds verder ontwikkelen van een efficiënte, stabiele en duurzame financiële sector, die in staat zal zijn de economische groei van ons land verder te ondersteunen.
Tot slot wenste de coördinator dependance HI&T Wanica de ondernemers een leerrijke en succesvolle tijd toe. Ter afsluiting van deze 3-daagse training, zullen de deelnemers een certificaat in ontvangst nemen.