LVV werkt aan plan van aanpak ter stimulatie van de pluimveesector

762

De minister van LVV, Lekhram Soerdjan, heeft op 12 april 2018 de leden van De Nationale Assemblee (DNA) voor de eerste keer in zijn huidige hoedanigheid toegesproken. Tijdens de openbare vergadering ging hij in op vragen gesteld vanuit DNA betreffende het ministerie. De hoofdzaak tijdens deze vergadering was de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van enige tariefposten betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee van de Tarieflijst behorende bij de Wet Tarief van Invoerrechten 1996.

De minister gaf aan dat het ministerie reeds volop werkt aan het stimuleren van de pluimveesector. Op technisch vlak heeft het ministerie van LVV in de afgelopen periode trainingen verzorgd voor onder andere pluimveehouders, milieu-inspecteurs en andere belangstellenden. Eveneens wordt ook in het binnenland trainingen verzorgd. In het Inheemse dorp Apetina hebben de bewoners aldaar vorig jaar de pluimveetraining gehad.

Op het ministerie zijn er beleidsdocumenten voor een plan van aanpak die als basis dient voor een fundament om te komen tot een integraal beleid met betrekking tot de pluimveesector. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan om de pluimveesector te ondersteunen en uit te breiden, de productie te stimuleren en de kosten waarnodig te kunnen drukken, zodat men concurrerend kan produceren.

Minister Soerdjan focuset op stimulatie van de kleine- en middelgrote bedrijven voor betere productie en het leveren van een bijdrage aan de diversificatie van de economie. Deze kleine- en middelgrote bedrijven zijn zeer belangrijk, omdat zij ongeveer 90 % vormen van het aantal bedrijven in onze economie. Deze bedrijven leveren een grote bijdrage aan werkgelegenheid en aan onze bruto binnenlands product. Dit is de gedachte van waaruit er gewerkt zal worden de komende tijd.