Grassalco neemt plantvermeerderingslaboratorium in gebruik

583

NV Grassalco heeft na een intensieve voorbereiding van enkele maanden haar plantvermeerderingslaboratorium te La Solitude in Commewijne in gebruik genomen. Dit gebeurde op vrijdag 13 april 2018. Het complex zal onder de naam InVitroPlants Grassalco’ opereren. Met deze investering geeft het Staatsmijnbouwbedrijf verder inhoud aan haar visie om de economie van het land te helpen diversificeren.

Korte toespraken, een rondleiding in het laboratoriumgebouw en in een van de twee Greenhouses, de onthulling van het naambord en het hijsen van de vlag van het lab markeerden de opening met overwegend eigen personeel. Het is de bedoeling dat later dit jaar het complex, na de complete rehabilitatie en herinrichting, groots wordt geopend. In deze fase start het lab met vijftien werknemers.

Samenwerking
Het plantmateriaal dat wordt ontwikkeld op de operatie, is bestemd voor de binnenlandse, regionale en Internationale markt. Om zoveel mogelijk profijt te halen uit dit project, zal ook worden samengewerkt met buitenlandse partners. In dat kader vertoeft momenteel een high profile delegatie van het wereldbekende Frans bedrijf Vitropic in Suriname voor oriëntatie. De vertegenwoordigers hebben twee dagen uitgetrokken om het laboratorium te inspecteren. Het is belangrijk dat deze voldoet aan Internationale standaarden. Vitropic is een dochteronderneming van het vermaarde Franse Cirad, een organisatie voor landbouwonderzoek in tropische gebieden. Ook met een bekend Nederlands bedrijf is een partnerschap in de maak. Begin april heeft dit bedrijf, op verzoek, een proefzending Aloë Vera ontvangen van het InVitroPlants lab. De reacties zijn positief.

Strategie
President-Directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, wees er tijdens zijn toespraak op dat met deze nieuwe businessunit zijn organisatie inhoud geeft aan haar visie om te helpen de economie van het land te verbreden. Ook zal ondersteuning worden gegeven aan de agrarische sector in het land. Hij was zichtbaar verheugd dat het lab, na een periode van intensieve voorbereiding, is opgestart en benadrukte dat er goed is nagedacht over dit project. “Dit is een zuivere vorm van diversificatie van de economie. We kunnen plantmateriaal ontwikkelen, ook voor de rehabilitatie van oude mijnbouwgebieden in Suriname. Tegelijkertijd wordt er ondersteuning gegeven aan de voedselschuurgedachte, zoals aangegeven door de president”, stelt de directeur. Lid van het Managementteam van het lab, Philippe Dury, wees erop dat er grote behoefte is aan plantmateriaal in de wereld en dat Grassalco in de gelegenheid is een deel daarvan te produceren. Wereldwijd is er een jaarlijkse behoefte van vijf miljard planten. Elk jaar groeit deze hoeveelheid met 20 procent.