Suriname nog steeds een veilige toerisme destinatie

905

Suriname is vergeleken met andere landen in de regio, nog steeds één van de veiligste toerisme destinaties. De primaire taak van de overheid is onder andere de algehele veiligheid in het land te garanderen. Binnen het Toerismebeleid van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme staat veiligheid binnen het kader van alle 3 beleidsgebieden hoog op de agenda. Het Ministerie betreurt het incident, welke zich de vorige week zou hebben voorgedaan op weg naar Langatabiki, waarbij zowel Surinamers als enkele buitenlandse toeristen hardhandig zouden zijn aangepakt. Ook is afkeurenswaardig de wijze waarop het incident is weergegeven in de diverse media.

Minister Stephen Tsang geeft desgevraagd aan, dat hij direct samen met zijn collega’s van Defensie en Justitie en Politie alle mogelijkheden bekijkt om meteen de surveillances op te voeren, zodat het veiligheidsgevoel bij zowel Surinamers als toeristen gewaarborgd blijft. Vermeldenswaard is, dat een toerist bij het kiezen voor een toeristische bestemming zich laat leiden door een aantal zaken, waaronder veiligheid in het land en criminaliteitscijfers.