Ministerie OWT&C druk bezig met ontwateringswerkzaamheden

460

Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) is druk bezig met ontwateringswerkzaamheden. De werkzaamheden hebben te maken met het feit dat er een aantal dagen veel neerslag is gevallen en volgens minister Patrick Pengel van het ministerie is onze infrastructuur gesteld op een bepaalde hoeveelheid regen per dag. Wordt de capaciteit overschreden dan lopen de trenzen en kanalen over. De bewindsman geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan, dat het een noodzaak was om op kritieke punten landelijk actie te ondernemen. “Op sommige plekken bleef het water een aantal dagen staan en mensen konden hun sanitaire voorziening niet optimaal gebruiken. We konden niet stil zitten en wachten totdat het water zelf zou wegtrekken”, sprak de minister.

Speciaal voor de werkzaamheden is er een team geïnstalleerd om de verschillende gebieden in kaart te brengen. In het team hebben zitting een vertegenwoordiger van de districtscommissarissen, iemand van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en van het ministerie van OWT&C. De coördinator van het team Ramon Rosiek verklaarde dat er al ongeveer 30 km is schoongemaakt. “ Onze prioriteit was te werken aan de grote afvoeren. Wij werken naar de grote regentijd toe”, gaf Rosiek aan. De vervuiling door de mensen, heeft ook een grote impact op de ontwateringscapaciteit. De oriëntaties zijn zoveel als mogelijk landelijk gehouden voor de specifieke knelpunten. Enkele gebieden die zijn aangepakt zijn Vredenburg serie A, Sophiaslust, Leiding 10a, Clevia, Winti Wai, Zorg & Hoop en Lelydorperweg. Ook in Coronie zijn er een aantal werkzaamheden gaande.

Een hele belangrijke ontwateringsader is het Saramaccakanaal. Het projectdossier hiervan wordt nu afgemaakt om het kanaal weer naar zijn oorspronkelijk profiel te brengen. Vanaf de aanleg is dit niet meer gebeurt en door de jaren heen is deze dicht geslipt waardoor de afvoercapaciteit van dit kanaal, een van de belangrijkste kanalen voor wat betreft de afwatering voor Paramaribo en Wanica, is afgenomen. Het zal een prioriteitsproject van het ministerie OWT&C worden die of gefinancierd of in de begroting opgenomen zal moeten worden.