MZ elf (11) nieuwe gezondheidzorgassistenten rijker

536

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, zal zich inzetten om zowel via de overheid als via andere donoren mogelijkheden te vinden om te zorgen voor een betere financiële waardering van gezondheidzorgassistenten (GZA’s). Ook de financiering van een planmatige vaccinatie van het kind in het binnenland staat bij de minister hoog in het vaandel. De bewindsman heeft graag dat ook de functie van de GZA meer bekendheid had in de samenleving, gelet op het unieke werk dat de groep doet binnen de gezondheidszorg. Dat zei de bewindsman op vrijdag 13 april 2018 in zijn felicitatieboodschap aan negen vrouwelijke en twee mannelijke geslaagden die tot GZA’s zijn beëdigd op het Johan van Mazijk Coördinatie Centrum van de stg. Medische Zending PHCS (MZ) in Paramaribo.

De GZA is volgens de minister indirect een werkarm van zijn ministerie onder de bewoners in het binnenland waar ze te werk gesteld zullen worden. De nieuwbakken gediplomeerde GZA’s zullen vanaf 2 mei 2018 officieel werken als bevoegde krachten verspreid over de tien verschillende poliklinieken van MZ. Mevrouw de Baas, hoofd van de Verplegende en Verzorgende Beroepen (IVV) van het ministerie van Volksgezondheid nam de eed van de geslaagden af. De Baas verwacht dat de nieuwe krachten verder zullen werken aan de bevordering en beschermen van de gezondheid van de binnenlandse gemeenschappen waarin zij worden aangesteld. Aan de beëdigden is aandacht gevraagd voor de nodige code van ethiek in dit werk , waarna het insigne voor hen is opgespeld in aanwezigheid van hun familieleden. Voor MZ-directeur, dokter Edward van Eer komt de diplomering van de GZA’s in een tijd wanneer de discussie gaande is over hoe het nationaal gezondheidszorgsysteem eruit moet zien.

Hij presenteert het Primary Health Care systeem dat MZ hanteert als voorbeeld voor de rest van de actoren binnen de sector, terwijl verbetering van de kwaliteit nodig is naar gelang de beschikbare financiële middelen dat toelaten. Van Eer riep de GZA’s op om zelf initiatieven te nemen om hun kennis en kunde van het beroep te onderhouden en niet alleen te wachten op reguliere bijscholing van MZ. De voorzitter van het stichtingsbestuur van MZ, Cynthia Rozenblad, zegt dat het bestuur beter zal gaan werken aan het geven van bekendheid van het mooie werk dat de GZA’s doen in het achterland. Zij pleit voor een dienende houding naar de gemeenschap toe, wat er ook mag gebeuren. Met een positieve karakter van de werkers zullen er hogere doelen behaald worden. Tot op dit moment zijn er 187 GZA’s opgeleid inclusief de 11 geslaagden. Twaalf examenkandidaten hebben deelgenomen aan het schriftelijk examen, waarvan één het schriftelijk deel niet heeft gehaald. De best geslaagde van deze groep van 2013-2018 is geworden Enio Banai.