Eerste werkbezoek van minister Soerdjan in Nickerie

622

Minister Lekhram Soerdjan heeft een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. Het doel van het werkbezoek in het weekend van vrijdag 20 april tot en met zondag 22 april 2018 was om met de verschillende diensten en actoren van de agrarische sector in dat district te beraadslagen teneinde een betere ontwikkeling van de sector te realiseren.

Het werkbezoek bestond uit diverse oriëntatie bezoeken bij onder andere staatsbedrijven, bedrijven in de private sector, instituten en bijeenkomsten met diverse organisaties. Minister Soerdjan heeft te Wageningen de Stichting Machinale Landbouw (SML) bezocht, waar de Westland Sama Group momenteel bezig is met de renovatie van de droog- en pelfaciliteiten. Binnenkort is de pellerij operationeel. In Nieuw Nickerie heeft de bewindsman een ontmoeting gehad met zijn staf van het district, waar hij problemen heeft aangehoord en zijn beleidsvisie aan hen uiteen heeft gezet. Tijdens het bezoek aan het pas geopend Openbare Slachthuis Nickerie te Zeedijk, heeft hij zich laten informeren over de capaciteit en de potentie die dit slachthuis heeft voor de directe omgeving en ook voor de export. De bewindsman is van mening dat via een publieke private partnerschap de nodige slachtlijnen, die op dit moment ontbreken voor dit slachthuis, kunnen worden aangeschaft.

Op het Anne van Dijk Rijstonderzoek Centrum (ADRON) heeft de minister met de directie een gedachten wisseling gehad over hoe er meer gehaald kan worden uit ons rijst onderzoekscentrum. Eveneens zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de visserijsector in Nickerie alsook met de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), de Vereniging Padie Producenten (VPP), de Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs (VVRE) en de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE). Het doel van de gesprekken met de rijst organisaties is om gezamenlijk na te gaan hoe de rijstsector in Suriname verbeterd kan worden en als alle actoren hetzelfde doel voor ogen hebben. Minister Soerdjan geeft aan voorstander te zijn van versterking van kader, wil men de top bereiken. Zowel bij de overheid als bij de stakeholders is dit van belang. Andere aandachtsgebieden zijn kwaliteitsstandaarden, marketing, samenwerking, infrastructuur, flexibele leningen, vergroting exportmogelijkheden, verlaging van verschillende heffingen en exporttarieven. Voor een welvarende rijstsector is van essentieel belang kwalitatief hoogwaardige padie; de beschikbaarheid van voldoende en goed zaaizaad is door de partijen aan de orde gebracht. Met de verschillende diensten en actoren zijn er reeds afspraken gemaakt over welke weg gevolgd zal worden om de sector in zijn geheel vooruit te helpen. Ook zal er geregeld overleg tussen hen en de minister plaatsvinden.