Schoonmaakwerkzaamheden i.v.m Wereld Aarde Dag

531

Het Districtscommissariaat Wanica Noord-West heeft samen met gedetineerden schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurde in het kader van “Wereld Aarde Dag” op 22 april 2018.In het ressort Kwatta te Weg naar Zee zijn petflessen bij de sluizen verwijderd.

Dit project is uitgevoerd om milieuvervuiling in het ressort tegen te gaan, een schoon milieu te bevorderen en om het milieubewustzijn bij de gemeenschap aan te wakkeren. Ook districtscommissaris (DC) Sarwankoemar Ramai van Wanica-Noordwest was aanwezig bij de uitvoer van dit project.

Tijdens de schoonmaakwerkzaamheden zijn er vier pick-ups met petflessen verwijderd. Deze petflessen werden in een recyclebak gedeponeerd. Het is de bedoeling dat ze worden afgevoerd naar een recyclebedrijf. Het commissariaat doet een beroep op de gemeenschap om de petflessen en huisvuil zoveel als mogelijk in plastic afvalzakken te doen en deze op de dag van vuilophaal aan te bieden.