Regering komt wederom met project naschoolse opvang

869

De regering doet er alles aan om in 2019 het project Nachoolse Opvang wederom te introduceren. Dit project heeft een groot voordeel bewezen voor ouders en leerlingen. First Lady Ingrid Bouterse-Waldring en minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zullen een pilot afwerken om dit project beter dan voorheen te laten werken.

President Desire Bouterse tevens voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft tijdens een structurenmeeting afgelopen donderdag gesteld dat er lering getrokken moet worden van de gemaakte fouten. Het is volgens het staatshoofd noodzakelijk dat dit project in het belang van het kind weer wordt uitgevoerd. Hij waarschuwde de justitie erbij te zullen halen om daar waar het fout gaat een onderzoek in te stellen en zonodig sancties op te leggen.

De regeringsleider stond ook stil bij de verkoop van pakketten voor sociaal zwakkeren. De NDP-topman merkte op, dat mensen misbruik maken door de pakketten duurder te verkopen dan initieel afgesproken. Hij stelde, dat het om mooite projecten gaat die niet stopgezet zullen worden. Waar het fout is gegaan zal er corrigerend worden opgetreden, meent de president tevens partijvoorzitter.

Het staatshoofd merkte verder op, dat de armoede nog altijd de grootste vijand die alleen bestreden kan worden als de politieke organisatie als eenheid vanuit een gesloten verdediging opereert.

President Bouterse hekelde het feit dat er veel goede dingen in het land plaatsvinden maar die nauwelijks aandacht krijgen. Recentelijk is een schoonmaakprogramma uitgevoerd te Beekhuizen waar veel jongeren aan hebben meegewerkt. Dit werd ook via een videproductie getoond aan de aanwezigen tijdens de vergadering. Ook het milieu krijgt de nodige aandacht. Te Beekhuizen was dat recentelijk het geval waar de president de buurt ook had toegesproken en hen erop had gewezen op het belang van een schoon milieu. Hij riep de aanwezigen eveneens op te luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben en hen een goede opvoeding te geven.

President Bouterse kondigde aan dat hoge buitenlandse functionarissen waaronder de president en premier van India ons land binnenkort zullen bezoeken. Van deze mogelijkheden zal ons land gebruik maken om ontwikkelingsmodellen met de leiders te bespreken. Eerder hebben andere notabelen ons land ook al bezocht. Een van hen is de weduwe van Apple oprichter Steve Jobs. “Iedereen heeft belangstelling voor Suriname behalve Surinamers zelf” stelde de staatsman scherp. Hiermee refereerde het staatshoofd naar het feit dat de media hierover weinig aandacht aan schenken. Van hen verwacht hij dat ze helpen om landgenoten trots te maken op dit land. Het is ook tijd om de ouderen in de districten te eren. Er moet voor elk district een Bigi Sma dey komen. Ook hier moeten fouten die in het verleden zijn gemaakt voorkomen worden. Hij riep zijn gehoor op de goede initiatieven te ondersteunen en geloof te hebben dat gezamenlijk grote prestaties neergezet kunnen worden.