Werkzaamheden sectie 1 Zwartenhovenbrugstraat verlopen naar wens

812

“De werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat verlopen volgens planning”, zegt Myrtle Graanoogst, project engineer van ACE consultants. Zij is belast met de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden. Momenteel is het aannemingsbedrijf Baitali NV bezig met bestratingswerkzaamheden en het leggen van een laatste grondlaag voor de wegfundering, vervolgens zal er een asfaltlaag geplaatst worden.

“De werkzaamheden zouden tot midden mei duren maar zoals het ernaar uitziet zullen die eerder verlopen en wel eind april”, zegt Graanoogst .

Zij geeft verder aan dat de buurtbewoners en omliggende bedrijven hun volledige medewerking hebben verleend aan dit project. Het aannemingsbedrijf Baitali Group NV, dat in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) bezig is met de fundering en bestratingswerkzaamheden van de weg doet er alles aan om zoals gepland de werkzaamheden af te ronden.

Rond midden mei zal de eerste asfaltlaag worden gelegd zegt Sachin Ramdhan, supervisor van Baitali group NV. De tweede fase van dit project zal dan worden gestart.

Het gedeelte tussen de Dr. Sophie Redmondstraat en de Keizerstraat is intussen opengesteld voor het verkeer. Er zal een nieuw verkeersplan komen na afstemming met de verkeerspolitie waarvan de implementatie rond midden mei zal plaatsvinden zegt Ramdhan.