Nationale registratie kunst en cultuur sector

690

Het Directoraat Cultuur heeft gemeend om in het kader van beleid en vergroting van de beleid-uitvoeringscapaciteit de lokale kunst– en cultuursector in kaart te brengen door het houden van een ‘Nationale Registratie’. De registratie is bestemd voor beoefenaars van verschillende ambachten, maar ook musici, artiesten, schilders, dichters, DJ’s en anderen. De personen betrokken bij de registratie werden daarover uitgebreid ingelicht.

De nationale registratie zal zorgen voor een overzicht van de sector en zal uiteindelijk leiden tot het opzetten van een digitale database. Deze database zal een belangrijke aanwinst moeten zijn voor het uit te voeren cultuurbeleid. Het doel van dit project is om te komen tot een duidelijk overzicht van de omvang van de kunst- en cultuursector in Suriname.

Internationaal wordt het belang van Cultuur, als te zijn een indicator voor duurzame ontwikkeling op sociaal economisch vlak, steeds meer erkend. De kunst- en cultuursector in Suriname is zeer divers. Echter, als het gaat om dataverzameling is er tot op heden niet veel diepgaand onderzoek gedaan naar de volledige strekking van deze sector. Het is algemeen bekend dat velen in de kunst- en cultuursector werken en hierin dagelijks hun brood verdienen.

Alvorens over te gaan tot de nationale registratie, zal in de maanden april, mei en juni een Pilot-registratie worden gehouden in het verzorgingsgebied Paramaribo Noord-Oost. De registratie wordt uitgevoerd in samenwerking met het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost.