DC Jurel biedt bevordering voorstellen aan bij RO-minister

605

De personeelsbond van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en de leiding van het commissariaat Para hebben de handen in elkaar geslagen om rechtspositionele knelpunten van het personeel te inventariseren en te verwerken in bevordering voorstellen, functie correcties en -wijzigingen. Voor het eerst in de geschiedenis is met ondersteuning van de bond, transparant gewerkt aan belangenbehartiging van RO-medewerkers.

Districtscommissaris (dc) Armand Jurel, heeft met deze unieke werkwijze een voorbeeld gedemonstreerd van samenwerken, om op eerlijke en correcte wijze voorstellen te doen, met inachtneming van de bestaande RO-functieomschrijvingen en de aangekoppelde functievereisten. De beoordelingen zijn ook vooraf besproken met de medewerkers en hun directe leidinggevenden. Met deze werkwijze is er volgens de burgervader, voldoende draagvlak gecreëerd voor een vlotte afdoening van de voorstellen en wijzigingen.

Er is vooral aandacht gevraagd voor functieverbetering van medewerkers, die aan hun pensionering toe zijn en jarenlang plichtsgetrouw arbeid hebben verricht. Verder ook van ambtenaren die in hun rechtspositie benadeeld worden, vanwege het feit dat zij jaren voldoen aan de functievereisten (diploma’s) voor een bevordering of functiewijziging.