BvB’s Djoemoe en Atjoni geschikt voor optimale dienstverlening

652

Het Boven-Suriname gebied heeft een inwonersaantal van rond de 19000. Dit betekent volgens minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken dat serieus moet worden gekeken naar mogelijkheden voor een goede updated bevolkingsadministratie. Het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Atjoni en een toekomstig hulpbureau op Djoemoe zijn vanwege hun centrale ligging geschikt voor een optimale dienstverlening.

“We zitten nu in de pre-electorale fase en als verantwoordelijke voor de bevolkingsadministratie is het heel belangrijk dat je kiezersbestand up- to-date is. We moeten erop toezien dat ook de burgers van het binnenland hun burgerzaken, zoals verhuizingen en het maken van een ID-kaart, kunnen doen”. Tijdens een bezoek aan het binnenland heeft de bewindsman kunnen nagaan waar er eventueel BvB’s geplaatst kunnen worden, die een strategische en praktische ligging hebben. “We hebben een BvB op Atjoni, die een centrale ligging heeft en bijna een aanmeerplaats is voor alle andere dorpen.”

De ligging van Atjoni is helaas niet voor alle dorpen strategisch. Burgers van bepaalde dorpen moeten vier uren reizen naar Atjoni. Zo heeft de minister samen met zijn delegatie ook bezoeken gebracht aan de plaatsen Debike en Djoemoe. Het hulpbureau op dienstencentrum Djoemoe moest indertijd worden opgegeven, onder meer vanwege accommodatieproblemen. Gewerkt wordt aan de heractivering van dit bureau. Met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen wordt gekeken naar mogelijkheden voor een ruimte. Biza heeft reeds lokale krachten klaargestoomd, die zullen werken op dit bureau.

Tijdens de krutu’s die zijn belegd hebben de burgers aangegeven graag in elk dorp een bureau te willen hebben. “Maar dat gaat niet zo gemakkelijk, want de dorpen verschillen in inwonersaantal. Je hebt grote dorpen die bijvoorbeeld 2000 mensen tellen en je hebt weer kleine dorpen die maar 100 man tellen. En bij het opzetten van een BvB zijn er criteria aan verbonden. Hierbij kijken we behalve naar de strategische ligging ook naar de dienstverlening, welke ons een betere garantie kan geven tot het hebben van een bevolkingsadministratie, die up to date is”, aldus minister Noersalim van Binnenlandse Zaken.