Minister Pengel brengt oriëntatiebezoeken aan lopende projecten

659

De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) Patrick Pengel, bracht oriëntatiebezoeken aan de uitvoering van enkele lopende projecten, de werkzaamheden aan de Mangolaan, Van Roseveltkade en de President Da Costalaan zijn aangedaan door de bewindsman. De werkzaamheden zijn onderdeel van het Dallain-project en zullen volgens planning binnen vijf maanden zijn afgerond.

Minister Patrick Pengel gaf tijdens zijn bezoeken een uiteenzetting over de werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd en nog moeten plaatsvinden. Het werk aan de Mangolaan is onderdeel van het Dallian-project, waar een deel van de werkzaamheden met betrekking tot de afwatering aan beide kanten van weg wordt uitgevoerd door Kuldipsingh N.V. De weg strekking moet volgens planning binnen vijf maanden zijn afgerond, inclusief het rioleringssysteem en de asfaltering. Verder wordt aan één zijde van de weg een voetpad aangelegd.

De werkzaamheden worden verricht om de President Da Costalaan afwateringsproblemen op te lossen. Het aanleggen van rioleringen, inspectieputten en huisaansluitingen zijn zaken die spoedig aangepakt moeten worden. De President Da Costalaan behoort tot een belangrijke verbindingsweg tussen de Wilhelminastraat en de Grote Combéweg. Na het herstellen van het rioleringssysteem wordt de straat verbreed. Hierdoor wordt er meer parkeerruimte gecreëerd voor zowel buurtbewoners als toeristen.

Aan de Van Roseveltkade wordt gewerkt aan een gedeelte van het kanaal dat wordt voorzien van een nieuwe beschoeiing door stalen damwanden te plaatsen. Nadat de bermen zijn aangedaan en een trottoir is aangelegd zal de hele straat worden geasfalteerd. De bedoeling is om een aansluiting te creëren tussen de bloemen stands en de Palmentuin. Ook komen er bruggen over het kanaal die de Van Roseveltkade zal verbinden met de Palmentuin. Volgens planning zou dit project dat zeker ook voor stadsverfraaiing zal zorgen, over enkele maanden achter de rug moeten zijn.