Geslaagden DIV-1 moeten documentaire informatievoorziening verbeteren

692

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor het cursusjaar 2016/2017 van de Documentaire Informatievoorziening (DIV-1) opleiding 43 geslaagden afgevaardigd. Hiermee is het aantal personen met een DIV-1 diploma gestegen naar 191. Minister Mike Noersalim zegt dat deze DIV-ers een cruciale rol te vervullen hebben om de kwaliteit van de documentaire informatievoorziening te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan een effectief en efficiënt archiefbeheer op hun desbetreffende ministeries.

Archieven werden in het verleden niet altijd als prioriteit beschouwd door diverse organisaties. Maar om beleid uit te stippelen en de principes van transparant overheidsbestuur of ook wel “good governance” te garanderen zijn archieven erg belangrijk, zegt minister Noersalim. “Met het project ‘het opstellen van selectielijsten’ ten behoeve van overheidsorganen, dat als doel heeft de archieven te ordenen en toegankelijk te maken, kunnen de archieven worden overgebracht naar het NAS. De achterstand die overheidsorganen hebben in de overbrenging van archieven kan worden ingelopen indien de overheidsorganen de wettelijke voorschriften met betrekking tot de overbrenging van archieven naar het Nationaal Archief in acht nemen.”

“Helaas moet ik constateren dat niet alle ministeries hun projectplan hebben ingediend vanwege diverse redenen. De personen die vandaag hun DIV- 1 diploma in ontvangst nemen, beschikken gelukkig over de competenties om de archieven op hun ministerie in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en ik spreek de hoop uit dat zij naast hun reguliere werkzaamheden op de afdeling DIV, ook hun bijdrage zullen leveren aan het welslagen van het project”, aldus de bewindsman. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft als verantwoordelijke ministerie voor het archiefwezen in Suriname de taak om de medewerkers van de afdeling DIV van de overheidsorganen toe te rusten met de nodige competenties op het gebied van informatievoorziening.