SZF: premies blijven voorlopig ongewijzigd

865

De Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) maakt hierbij bekend dat de premies van de BZV vrijwillige verzekering (basiszorgverzekering), niet zijn verhoogd per 01 juni 2018. Na aanhoudende vragen, talloze telefoontjes en grote onduidelijkheid vanuit de samenleving meent het SZF ten overvloede de samenleving gerust te stellen dat zij geen weet draagt van enige premieverhoging.

De premies voor de BZV vrijwillige verzekering blijven bij het SZF dus vooralsnog ongewijzigd.