Continuïteit SLM niet in gevaar!

697

De berichten die de afgelopen tijd in de pers verschijnen over de Surinaams Luchtvaart Maatschappij (SLM), doen voorkomen alsof dit bedrijf, waarvan de Staat Suriname de enige aandeelhouder is, op korte termijn zal ophouden te bestaan. Onze “National carrier” is een klein bedrijf met een gering aantal vliegtuigen. Samen met de luchtvaartautoriteit wordt de veiligheid van de operatie gegarandeerd en wordt er niets aan het toeval overgelaten. De SLM kiest de vliegtuigen in haar vloot zorgvuldig uit. Berichten als zou er een vliegtuig zijn gekozen waarvan de manuals ontbreken, getuigen van ondeskundigheid of laster.

Ook het doen voorkomen alsof er een meteen opeisbare schuld van tientallen miljoenen als ‘het zwaard van Damocles’ boven het hoofd van de SLM hangt, kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. De SLM heeft een negatieve balans vanwege verliezen in het verleden, maar die schuld is voor het overgrote deel een vordering van de aandeelhouder, die daar zeer verantwoordelijk mee omgaat. Teneinde de balanspositie van de SLM te verbeteren wordt momenteel met de aandeelhouder overleg gepleegd over het omzetten van deze schuld naar een achtergestelde schuld of agioreserve.

Dat de SLM voor de grote uitdaging staat om op korte- of middellange termijn zonder subsidie van de overheid winstgevend te opereren, is een voldongen feit. Hiervoor zijn door de aandeelhouder de nodige stappen gezet, die door de Raad van Commissarissen (RvC), directie en het personeel van de SLM verder moeten worden uitgewerkt en geïmplementeerd. De aandeelhouder heeft er het volste vertrouwen in dat dit bedrijf in staat zal zijn de maatregelen te nemen teneinde de continuïteit van de operatie te garanderen.