Binnenkort project aanmaak biometrische ID-kaarten van start

1040

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een overeenkomst getekend in Servië voor de aanschaf van de software en hardware die nodig zijn voor het vervaardigen van biometrische ID-kaarten. De nieuwe ID-kaarten zullen in tegenstelling tot de huidige voldoen aan de veiligheid en kwaliteit eisen welke internationaal gelden. Thans is men druk doende de voorbereidingen te treffen voor de start van dit groot project.

Vanaf 16 jaar heeft elke Surinaamse burger het recht en de plicht om een identiteitskaart aan te vragen. De nieuwe ID-kaarten zullen gemaakt worden op polycarbonaat en voorzien worden van bijzondere persoonsgegevens, dit met het oog op unieke identificatie van een persoon. Volgens Gardelito Hew A Kee, coördinator E-Government, is het de bedoeling dat ook paspoorten, wapenpasjes en rijbewijzen in de toekomst beter beveiligd zullen worden.

Voor de mensen in de districten zal dit betekenen dat zij niet langer naar de stad hoeven te komen om een ID-kaart te maken. De aanvraag kan gedaan worden op de diverse Bureaus voor Burgerzaken. Het is de bedoeling dat het identiteitsbewijs na zeven dagen bij ditzelfde bureau opgehaald kan worden.

In de eerste week van augustus wil het ministerie van Binnenlandse Zaken de eerste biometrische kaart printen. In onderstaand filmpje treft u een uitgebreide uitleg over de aanmaak van de nieuwe ID-kaarten.