Regering garandeert veiligheid

881

De regering van de Republiek Suriname heeft serieus nota genomen van de Facebookoproep waarin een serieus dreigement wordt geuit indien de eis van vrijstelling van twee gevangenen niet wordt ingewilligd.

Onder leiding van de president ZE Desiré Delano Bouterse zijn verschillende kopstukken bij elkaar geweest in een spoedoverlegmoment. De regering biedt de verzekering dat de situatie onder controle is en heeft daartoe alle nodige maatregelen genomen. De overheid garandeert de veiligheid op en rondom de schoolinstellingen en andere belangrijke objecten. Het onderwijsproces hoeft derhalve niet onderbroken te worden.

Verder wordt vanuit de veiligheidstroepen het verzoek gedaan aan de samenleving om informatie die binnen de gemeenschap leeft door te geven aan de politie. Vermeldenswaard is dat berichten als zouden schoten zijn gelost nabij het scholencomplex aan de Passiebloemstraat, absoluut onjuist zijn.

De regering wenst middels deze verklaring ernstig te benadrukken dat zij niet zal schromen om bij voortzetting van soortgelijk gedrag op social media, waarbij ontregeling van de samenleving wordt bewerkstelligd, de nodige maatregelen te treffen teneinde de nodige rust te garanderen.

Tenslotte wordt er een beroep gedaan op de gemeenschap om officiële berichten vanuit de regering te volgen.