Paramaccaners verenigen zich voor ontwikkeling

575

Paramaccaners willen niet meer achterblijven en bereiden zich daarom voor op de grote uitdagingen in haar woongebied. Zowel in Frans Guyana als in Suriname zijn er organisaties opgericht om de duurzame ontwikkeling te sturen. De organisaties zijn op zaterdag 26 mei voor de 2de keer in Paramaribo bijeengekomen om hun strategisch ontwikkelingsplan te formuleren. In het plan is opgenomen, hoe vorm te geven aan structuren voor de ontwikkeling.

De Surinaamse werkgroep Pamaka Ontwikkeling zal de strijd inzetten tegen armoede en onwetendheid. Dit wil zij doen door middel van een meer jaren ontwikkelingsproces om de bewoners te begeleiden in het identificeren van lokale opportunity’s om de problemen zelfstandig aan te pakken. Daarbij wil zij werken aan basisbegrippen zoals zelforganisatie, zelf initiatief, zelfwerkzaamheid en ondernemerschap.

Met Newmont Suriname is er een contract, die op jaarbasis USD 450.000 tot 500.000 levert aan fondsvorming. Aan het fonds is er een ontwikkelingsplan gekoppeld. De werkgroep in Frans Guyana treft voorbereiding voor een mini stadje met maximale faciliteiten in het stamgebied.

Het gebied heeft voldoende potentie, daar is de werkgroep Meki un opo Taampu (laten wij opstaan) in Frans Guyana van overtuigd, zij gelooft in de kracht en potentie van de Pamaka gemeenschap. Beide organisaties zullen binnenkort een samenwerkingsovereenkomst tekenen om meer te gaan betekenen voor het stamgebied. In het plan is opgenomen, hoe vorm te geven aan structuren voor de ontwikkeling. De groepen zijn wild enthousiast uit elkaar gegaan en starten binnenkort met consultaties in Stad en het binnenland.