Planning 145 jaar Hindoestaanse Immigratie in afrondende fase

1106

Na de installatie van de Nationale Commissie ter herdenking van 145 jaar Hindoestaanse Immigratie, 155 jaar Keti Koti en 165 jaar Chinese Immigratie – afgekort NatCom Jubileumjaren 2018, door de Minister van Binnenlandse Zaken ad interim Stephen Tsang, zijn er een aantal stappen gemaakt. De commissie heeft als hoofdtaak de President en de Regering te adviseren betreffende de wijze waarop het jubileumjaar van de drie hierboven genoemde momenten uit onze historie door de natie, op een gepaste en succesvolle wijze kan worden herdacht. Samen Met Elkaar, gecoördineerd en landelijk.

Enkele dagen na de installatie is er een ontmoeting geweest met de Vice- President, Ashwin Adhin, om over gedachten te wisselen en zijn hieruit ook concrete voorstellen gedaan. Om nadere invulling te geven aan Samen Met Elkaar, is er in goed overleg met de deken van de Districtscommissarissen, Margaretha Malontie, stappen gezet om te komen tot een Nationale Herdenking van 145 jaar Hindoestaanse Immigratie op 5 juni. In alle districten is met vereende krachten gekeken naar manieren om invulling te geven aan de dag. De voorstellen zijn reeds ingediend. Activiteiten in de districten variëren van recreatieve en sportevenementen op scholen, spreek contesten, kinderspelen, activiteiten voor senioren burgers, filmavond voor jongeren, mini expo’s en ontvangsten van burger op de dag zelf.
De Nationale Commissie viering 145 jaar Hindoestaanse Immigratie heeft een lijvig programma van activiteiten in elkaar gezet met als hoogtepunt een Culturele manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein op 5 juni. Via de media wordt binnenkort het volledig programma gedeeld met de samenleving.