Paramaribo zoekt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling

655

Het districtscommissariaat van Paramaribo Noord-Oost zoekt meer mogelijkheden om de stad Paramaribo, tot verdere ontwikkeling te brengen. In dat kader is het verzoek gedaan om lid te worden van de United Cities of Local Government (UCLG). Dit is een platform waarbij lokale overheden ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen om te geraken tot een win-win situatie tussen de verschillende steden.

Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost, zei op vrijdag 1 juni bij de ondertekening van het document tot toetreding tot de UCLG, dat de samenwerking mogelijk zal zijn op ondermeer kennis, cultureel en ICT gebied. Dit biedt volgens de burgervader mogelijkheden voor Paramaribo. De band met de verschillende steden wordt door toetreding tot dit platform steeds hechter. Het districtscommissariaat heeft het verzoekschrift tot toetreding eerst opgestuurd naar de districtsraad van Paramaribo en het ministerie van Regionale Ontwikkeling ter goedkeuring. Nerkust gaf aan, dat als een stad of land wil groeien, samenwerking met andere steden of landen noodzakelijk is. De stad Hangzhou in China is de faciliterende stad voor dit platform.

Wu Lianping, delegatieleider van de stad Hangzhou gaf aan, dat Paramaribo reeds 20 jaar de stedenband heeft met haar stad. In het kader van de jarenlange vriendschap is gevraagd voor de toetreding van Paramaribo tot het platform bestaande uit meer dan 200 steden. Het streven van de overkoepelende organisatie is om meerdere steden te betrekken zoals ze van elkaar kunnen leren en helpen zich verder te ontwikkelen op diverse gebieden zoals cultuur en ICT.