Launch pilot project ‘Beheer lege pesticide flessen’

510

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het startsein van het pilot project ‘Beheer lege pesticide flessen’ op donderdag 7 juni 2018 te Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) in het district Nickerie gegeven. Dit project maakt deel uit van een groter project namelijk “FAO Government Cooperation Program: Disposal of Obsolete Pesticide including POPs, Promotion of Alternatives and Strenghtening Pesticides Management in the Caribbean”, welke als doel heeft verbeterde voedselveiligheid voor de mens en bescherming van het ecologisch systeem voor de garantie van de voedselzekerheid voor de komende generaties.

Het pilot project ‘Beheer lege pesticide flessen’ houdt in dat lege pesticide flessen gedeponeerd kunnen worden in speciale verzamelbakken. Voorgaand hieraan dienen de lege pesticide flessen 3 keer gespoeld te worden met water, “Triple Rinse” techniek, waarna deze doorboord worden. De flessen kunnen daarna geplaatst worden in de verzamelbakken op één van de verschillende locaties te weten Fuel station & Agro shop B. Lachmon, General Equipment, H.J. Onroerend Goed, LVV-Kantoor (Hendrikstraat 136), Lila’s Machinery and Chem Traders en Seva-Agro. Ook zijn er verzamelbakken op de vliegvelden Sky farmers te Wageningen, Aloepi, Alibux en Ramnath.

In deze verzamelbakken mogen alleen flessen van de boeren, die gebruik maken van de vliegvelden, gedeponeerd worden. De gedeponeerde lege pesticide flessen worden vervolgens naar Amazona Recycling Company N.V. (AmReCo) gebracht, alwaar het geperst en gebulkt wordt voor opslag en latere verscheping. Dit project wordt in samenwerking met de lokale importeurs van bestrijdingsmiddelen, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme uitgevoerd. Er wordt beoogd om de bewustwording op gang te brengen “hoe om te gaan met lege pesticide flessen”, teneinde samen te werken aan een schoon en veilig Suriname.-