Roberto Prade aan de slag als waarnemend korpschef

895

Minister Stuart Getrouw van het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol), heeft de politie hoofdinspecteur Roberto Prade officieel gepresenteerd als de nieuwe waarnemend korpschef aan leden van het managementteam van het Korps Politie Suriname (KPS) en het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB). Kort tevoren vond de officiële overdracht plaats waarbij politiecommissaris Antonio Chin het roer overdroeg aan Prade. Dit vond op maandag 11 juni 2018 plaats op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan

Chin die in juni 2017 de functie van plaatsvervangend korpschef overnam van de gewezen korpschef Agnes Daniël, is thans ter beschikking gesteld van de minister. Dit vanwege de transformatie die de politieorganisatie ondergaat. Minister Getrouw zei het nodig te vinden de nieuwe ontwikkelingen formeel onder de aandacht van het managementteam en leden van het SPB-bestuur te brengen. Volgens de bewindsman volgen er in de komende periode meer mutaties binnen de top van het korps. “Vanaf het begin van mijn kennismaking gaf ik aan dat er sprake zal zijn van reorganisatie. Ik heb u allen daarbij nodig. Het korps moet weer het korps worden van wat ik ken voor 2010”, zei de bewindsman.

De minister doet een beroep op de leden van het managementteam om de waarnemend korpschef te ondersteunen. Hij gaf aan dat hij samen met het kabinet van de president en de Raad van Minister zal kijken naar de randvoorwaarden om de problemen binnen het ministerie en de korpsen te verhelpen. De zaken die volgens de bewindsman nu extra aandacht genieten zijn de duidelijke verhoogde zichtbaarheid van de politie, extra aandacht voor woninginbraken, de 371 gevallen, het opnieuw instellen van het instituut van buurtmanagement, directe aanpak geweldscriminaliteit, verkeersveiligheid, verscherping preventiebeleid van de jeugd en de aanpak van alle vormen van overlast en alcohol gebruik.

“Vanuit het ministerie zullen wij alle ondersteuning bieden aan jullie om de doelen te bereiken. De middelen zijn nu niet al zodanig maar we zijn bezig. Ook op dat vlak komt er verandering. Laten we met z’n allen de politiemensen motiveren om de gemeenschap met plezier te dienen”, aldus Getrouw. Korpschef Prade gaf aan open te staan voor een flexibele samenwerking en zoveel mogelijk consensus binnen de samenwerking met het managementteam en de politiebond. “Komt u met uw ideeën als die er zijn, denkt u na over de zaken hier aangehaald en laten we met zijn allen het algemeen belang vooropstellen’, voegde de nieuwe waarnemend korpschef, Roberto Prade tot slot eraan toe.