De Air India Boeing 747 staat gereed. De rode loper waarover de Indiase president de laatste stappen op de Surinaamse bodem zal zetten is reeds uitgerold. De militairen met witte en groene hoofddeksels staan al dan niet met een muziekinstrument in de hand klaar om voor de laatste maal bij dit staatsbezoek hun bijdrage te leveren. De wind in de vlaggen van Suriname en India zet kracht bij dit plechtig moment. Het moment dat de vele mediawerkers zo goed als mogelijk zullen vastleggen. Evenals de twee overige dagen zal de Indiase delegatie een presentatie van diverse culturele groepen krijgen.

Hoogwaardigheidsbekleders waaronder de vice president, Ashwin Adhin, leden van de ministerraad, Yldiz Pollack Beighle, Ronni Benschop, Stephen Tsang, vice voorzitter van het Surinaams parlement, Melvin Bouva en adviseurs van de president van Suriname Dilip Sardjoe, Errol Alibux en Faizal Abdoelgafoer nemen plaats naast het vliegtuig om de president gedag te zeggen. De president van India en delegatie krijgen met militaire eer een waardig afscheid.