OWT&C gaat voor hervormen oude vuilstortplaats

426

Het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) hield een stakeholders consultatie bijeenkomst, betreffende het milieu en sociale analyse voor de ontwikkeling van de nieuwe sanitaire landfill te Ornamibo. Dit is een onderdeel van het project “Design Assessment of the Best Available Techniques(BAT) and Best Environmental Practices Solid Waste Demonstration Project in Paramaribo”.

Bij dit project wordt er getracht het afvalstoffenbeheer in Suriname te verbeteren door toepassing van de nieuwste technologieën. Hierbij zal men zich richten op de ontwikkeling van een duurzaam en geïntegreerd systeem voor het vast afvalbeheer in Groot Paramaribo. Ook worden er mogelijkheden bekeken voor een sanitaire landfill als ook oplossingen voor de huidige stortplaats te Ornamibo.

Volgens Claudia Maatsen hoofd vuilophaal van OWT&C, worden er nu studies gedaan om te komen tot een andere sanitaire landfill. Op dit moment is Ornamibo een open dump en het streven is om binnen de korte tijd over te gaan tot een beter gecontroleerde stortplaats. Voor nu is de situatie dat het vuil wordt gedumpt en dat er een kleine achterstand is in het afdekken van het gestort vuil. Vanaf juli zal het gestort vuil dagelijks met zand afgedekt worden zodat de omliggende bewoners van Ornamibo geen last van stank zullen ondervinden.

Bij dit onderzoek werkt het Ministerie samen met ILaco.  Jeroen Kool teamleider van het project ‘ontwikkeling nieuwe stortplaats in Ornamibo’, zegt dat er plannen en ideeën zijn om ervoor te zorgen dat de nieuwe vuilstortplaats op geen enkele wijze verontreinigend werkt naar het milieu en ook geen last wordt voor de omgeving. Het ligt in de bedoeling dat de vuilstortplaats onder andere aan de onder kant wordt gedicht met een ondoorlaatbaar laag zodat het lekwater in de toekomst niet meer in het milieu terecht komt. Het lekwater moet worden opgevangen en gezuiverd. Dit zal als gevolgd hebben dat er schoon water in de Para rivier terecht komt.

Een ander deel van het project waarmee men zich bezighoudt is het ontwikkelen van stofgas. Normaal gaat het de lucht in maar het ligt in de bedoeling om stofgas op te vangen zodat het minder schadelijk wordt voor het milieu. Verder zal er gezorgd worden voor een afdeklaag van ongeveer een meter. Gelet op de planning zal de nieuwe Ornamibo een verlengstuk worden van de huidige vuilstortplaats. Dit zal met zich meebrengen dat de oude dumpplaats een nieuwe vorm krijgt en zal er tegelijkertijd sprake zijn van een gecontroleerde stortplaats.