Schade elektriciteitsnet door derden meest voorkomende oorzaak stroomonderbrekingen

581
Een dubbelpootstrafomast die is aangereden. De kosten voor herstel van dit soort speciaal geconstrueerde masten zijn enorm en de vervangingswerkzaamheden kunnen 8 tot 12 uren duren.

Het merendeel aan onderbrekingen in de energievoorziening die de klant ervaart is te wijten aan schade als gevolg van graafwerkwerkzaamheden door derden en mastaanrijdingen. Dagelijks noteert de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) tenminste een van deze gevallen van schade veroorzaakt door derden.

In 2017 registreerde het bedrijf ruim 420 mastaanrijdingen en 106 gevallen van schade verricht door graafwerkzaamheden. In de afgelopen 6 maanden van dit jaar is het aantal mastaanrijdingen 210 met een recordaantal van 54 in de maand juni alleen. Verder zijn er 26 gevallen van schade aan het elektriciteitsnet veroorzaakt door graafwerkzaamheden door derden.

Schade veroorzaakt door derden aan het elektriciteitsnetwerk jan 2018 t/m juni 2018

Aantal MastaanrijdingenAantal schadegevallen veroorzaakt door graafwerkzaamhedenTotaal aan mastaanrijdingen en graafwerkzaamheden
Jan331
Feb254
Mrt335
Apr245
Mei415
Jun546 
Subtotaal21026236

Tabel: Van januari 2018 t/m juni 2018 noteert de EBS 210 mastaanrijdingen en 26 schadegevallen veroorzaakt door graafwerkzaamheden door derden

Dat niet alleen door dit onrechtmatig handelen van derden storingen in het netwerk van de EBS kunnen optreden mag blijken uit het feit dat EBS ook regelmatig te kampen heeft met storingen die optreden als gevolg van bijvoorbeeld (on)gedierte, dat in het netwerk terecht komt, of blikseminslag.  Dit met alle gevolgen van dien voor onze klanten.  Indien deze categorie van storingen meegeteld wordt zou het totaal dicht in de buurt van 300 storingen komen.

Masten, onder- en bovengrondse hoogspannings- en laagspanningskabels, huisaansluitkabels, transformatoren, straatverlichting en toebehoren worden dagelijks vernield door de vele mastaanrijdingen en andere schade veroorzaakt door derden aan het netwerk van de EBS. Hierbij moet steeds op nieuw materiaal, mankracht en equipment worden ingezet voor de herstelwerkzaamheden. Daarnaast komt bij kijken dat klanten voor een kortere of langere periode tijdelijk zonder elektriciteit komen te zitten.

Afhankelijk van het type storing kan het aantal manuren dat gepaard gaat met de herstelwerkzaamheden, variëren tussen de 3 en 35 uren. Er wordt afhankelijk van het type storing gewerkt met 3 á 10 man om een storing op te heffen. Ook komen bij de meeste storingen, de kosten voor het inhuren van speciaal equipment, zoals “pole masters” en hoogwerkers ook nog bij kijken.

Via de verzekering incasseert de EBS de totale schade bij lange na niet. Historische data van de afgelopen 8 jaar toont aan dat het bedrijf ongeveer 62% van de schadeclaims via de verzekering incasseert, en de overige 38% in de afgelopen jaren om verschillende redenen niet heeft kunnen innen.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op de weggebruikers om oplettend te zijn in het verkeer. Indien dergelijk gedrag zich blijft voortzetten is het niet uitgesloten dat het aantal storingen in 2019 mogelijk kunnen verdubbelen.  De EBS wijst erop dat indien de weggebruiker schade veroorzaakt aan haar infrastructuur de veroorzaker volledig hiervoor aansprakelijk gesteld zal worden en zal zulks onherroepelijk op hem worden verhaald!

 

Dit geldt niet alleen voor mastaanrijdingen maar ook voor elke andere vorm van schade aan het net toegebracht door een handeling of juist een nalaten van een derde, met als gevolg schade aan EBS-infrastructuur.