De Centrale Bank financiert de overheid niet

530

De Centrale Bank financiert de overheid niet, en hierover wenst het Ministerie van Financiën elke mythe die opduikt te weerleggen. De overheidsbegroting 2017 sloot af met een tekort van SRD 1.852 miljoen, maar ter financiering zijn absoluut geen gelden van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gebruikt.

Het tekort in 2017 bedroeg 7,3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit is een verbetering ten opzichte van 2016 en 2015, verkregen op basis van een beheersing van de overheidsuitgaven en een lichte toename van de overheidsinkomsten. De tekorten in 2015 en 2016 bedroegen 9,7% en 9,1% van het BBP. Met een lager tekort is er in principe relatief minder financiering nodig. Belangrijk is dat bovendien de monetaire financiering definitief is stopgezet in mei 2016 op basis van een overeenkomst getekend tussen de Minister van Financiën en de Governor van de CBvS. De cijfers tonen ook uitdrukkelijk aan dat er sindsdien geen sprake meer is van monetaire financiering.

 

In 2016 en 2017 worden er geen voorschotten opgenomen bij de CBvS. Er wordt juist afgelost op de lening (daarom is het teken negatief).

Er moet ook geen verwarring gemaakt worden met de overheidsrekening bij de CBvS. Dat is geld van de overheid geparkeerd bij de CBvS die haar bankier is. De overheid kan geld opnemen van de rekening (positief teken) om daarmee haar zaken te financieren. Dit is geen geld van de CBvS en het is ook geen monetair geld. De overheid vult haar rekening (negatief teken) doordat bijvoorbeeld inkomsten er gestort worden of een lening van een andere instelling of het buitenland ontvangen wordt.

 

Van 2016 naar 2017 is er een verschuiving van buitenlandse financiering naar binnenlandse. De binnenlandse financiering komt in 2017 van de commerciële banken en van het eigen rekeningtegoed van de overheid. In 2016 was er sprake van toevloeiing van buitenlandse middelen nadat de overheid een staatsobligatie plaatste op de internationale bondmarkt. Een deel hiervan is doorgeleend aan Staatsolie wat ook in de financieringsstatistiek te zien valt, namelijk het negatief teken van “lenen aan niet-financiële instellingen”.

De Overheidsfinanciën data zijn zichtbaar en downloadbaar via de volgende links:

http://gov.sr/ministerie-van-financi%C3%ABn/data.aspx

https://financien.sr/