Coronie negen veldarbiters rijker

661

Op woensdag 11 juli 2018 hebben 9 veldarbiters hun certificaat in ontvangst genomen.
Deze zijn: Sylvester Hendrik, Boldewijn George, Rigters Brigitta, Rigters Mariska, Verwey Vanesa, Verwey Winanda, Walker Nency, Sakrama Melissa en Simson Sementha.

De secretaris van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) de heer Steven Rozenblad drukt de arbiters op het hart om in het kader van hun functioneren rekening te houden met integriteit, objectiviteit en de vereiste limieten voor arbiters die uiteindelijk op internationaal forum willen gaan presteren.
De districtscommissaris van Coronie Remie Tarnadi is zeer blij dat de arbiters hun bijdrage willen leveren aan de opvoeding van de jeugd van Coronie in het bijzonder op sport gebied. Ook heeft hij het voorrecht gehad om de certificaten uit te reiken aan de cursisten.

Tot slot benadrukt de secretaris van de SVB dat de geslaagden conditioneel heel sterk moeten zijn om
kwalitatieve verbetering te brengen binnen de Coronie Sport Bond (CSB).