Indonesische ambassadeur bezoekt directoraat cultuur

367

Ambassadeur Dominicus Supratikto van Indonesiё in Suriname bracht een bezoek aan het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC). De diplomaat is op maandag 09 juli 2018 ontvangen door directeur Elviera Sandie en onderdirecteur Harriette Bholasing-Helstone.

De Indonesische ambassade in ons land zal binnenkort twee gespecialiseerde kunstenaars uit Indonesiё afvaardigen naar Suriname. Het gaat hierbij om experts die zich hebben gespecialiseerd in verschillende vormen van kunst en cultuur, zoals het bewerken van hout en vlechtwerk met pandanbladeren en culturele activiteiten. Met de komst van de kunstspecialisten zal er een uitwisseling plaatsvinden met lokale kunst- en cultuurwerkers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het directoraat cultuur, zodat de traditionele culturele skills kunnen worden bijgebracht aan de participanten.

Naast het kunstwerk zullen ook taalcursussen worden verzorgd door deze kenners. Er is ondertussen ook al uitgekeken naar een locatie waar de trainingen zullen plaatsvinden. Directoraat cultuur zal op haar beurt de ondersteuning bieden, zodat meer mensen geinteresseerd worden, met name uit de districten. Schoolkinderen zullen ook in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan de trainingen. Dit, zodat het imaterieel cultureel erfgoed bewaard, beschreven en beschikbaar wordt gesteld voor kunst en cultuurontwikkeling in het gehele land. De bijdrage van de Indonesische ambassade wordt bij deze zeer op prijs gesteld voor het leveren van cultuureducatie aan Suriname.