Juspol sluit succesvolle jongerenbeurs af

387

Demonstraties van het Korps Brandweer Suriname (KBS) over brandgevaar en brandveiligheid, informatie over verkeersveiligheid, het gevangeniswezen, slachtofferzorg, verwaarloosde kinderen en seksueel misbruik, zijn een paar uit een reeks van onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de onlangs gehouden Jongeren Informatiebeurs 2018. Het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) stond er met vijf infostands. De brandweer trok met de demonstraties bijzondere aandacht van het publiek.

Naast de brandweer waren er nog vier afdelingen van het ministerie vertegenwoordigd met name Voorlichting en Communicatie, Familierechterlijke Zaken, Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). Medewerkers van deze dienstonderdelen gaven aan dat deze beurs een van de drukste was. Bij de opening van de beurs gaf de voorzitter van de Stichting Jongeren Welzijn, Rita Harlequin-Graauw, aan dat zij tevreden is over de participatie dit jaar. De voorzitter zei verder dat de beurs heel erg groot is geworden en de organisatie een participatie van plus minus 15000 participanten heeft geregistreerd.

Diverse ministeries, bedrijven en organisaties hebben deelgenomen. Ook de Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die zitten in de dienstverlenende en hulpverlenende sectoren, leverden een bijdrage aan de beurs. Volgens Graauw waren praktisch alle groene organisaties aanwezig om die milieu educatie te brengen naar de doelgroep. Directeur Graauw vroeg aandacht van de minister van Handel, Industrie en Toerisme voor één van onze grootste aandachtspunten, het jongondernemerschap. 32 jonge ondernemers zijn begeleid geworden door de stichting en hebben verdere ondersteuning nodig.

Vicepresident Ashwin Adhin legde de nadruk op de moderne vorm van informatievergaring. Tegenwoordig is het volgens hem gemakkelijk informatie op social media te vinden. Hij zei dat er binnen het onderwijs verschillende hervormingen en mogelijkheden doorgevoerd zijn waarvoor jongeren enthousiast gemaakt moeten worden. “Uw beurs vormt nu het medium om dit alles te communiceren. Het enthousiasme moeten we bij de jongeren opwekken voor de nieuwe mogelijkheden binnen het onderwijs. Social media is niet genoeg, het onderwijs en de klassen zijn kennelijk niet genoeg. U vult een hele belangrijke niche, dus gaat u zo door”, richtte de vp zich tot de organisatie.

De beurs werd van vrijdag 13 juli t/m zondag 15 juli 2018 gehouden op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en het thema dit jaar was ‘Meer kennis, meer ontwikkeling’.