First Lady start met schooltassen project

498

First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft een aanvang gemaakt met het schooltassenproject. Schoolkinderen van de Kleuter A, Kleuter B en Klas 1 van het district Marowijne zijn op donderdag 2 augustus gelukkig gemaakt met dit geschenk van de presidentsvrouwe. De blijdschap was duidelijk af te lezen van de gezichten van deze pupillen.

In Marowijne werden in totaal 623 schooltassen uitgedeeld onder een zestal scholen in Moengo en Albina. Het gaat om de St. Theresiaschool, O.S. Bambi, O.S. Wonoredjo, O.S. Zinkampoe (uit Moengo) en de O.S.1 Albina, O.S. 2 Albina. Na Marowijne volgen Brokopondo, Para, Wanica , Paramaribo, Commewijne en Nickerie. Het Bureau van de First Lady zal in totaal meer dan 3000 schooltassen met benodigdheden verstrekken. Presidentsvrouwe Bouterse-Waldring sprak tijdens het moment van overhandigingen tot de leerlingen en gaf aan blij te zijn iets te kunnen doen voor de pupillen. Ze riep de kinderen op hun best te blijven doen op school. Degenen die het niet gehaald hebben werden door de First Lady opgeroepen om zich extra in te zetten. De presidentsvrouwe gaf aan nog voor de start van de vakantie dit project te willen afronden. De schooltassen zijn via een schenking ontvangen terwijl voor de inhoud het Bureau van de First Lady heeft zorg gedragen. Ze vroeg de schoolgaande jeugd ook in de vakantieperiode gehoorzaam te zijn aan hun ouders of verzorgers.

De schoolhoofden hebben allen aangegeven blij te zijn met de komst van de presidentsvrouwe en de geste die ze heeft gedaan aan de schoolkinderen.