Minister Getrouw en staf oriënteren zich project JCC voor nieuwe start

557

Minister Stuart Getrouw en zijn staf op het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) hebben zich georiënteerd op het terrein te Santo Boma, waar het moderne Jeugd Correctie Centrum (JCC) moet komen te staan. Dit bezoek werd op woensdag 1 augustus 2018 georganiseerd, naar aanleiding van een onlangs gehouden presentatie door de coördinator van het project Georgetine Acton, ondersteund door de Procureur-Generaal (PG) Roy Baidjnath Panday. Het Jeugd Correctie Centrum is bedoeld voor de opvang en nazorg van kinderen die in detentie zijn beland.

De presentatie van vorige week met daarin het inhoudelijke plan, de technische details van de bouwwerkzaamheden en het financiële plaatje voor de realisatie, was voldoende voor de minister om zich te oriënteren op het terrein. Het project JCC was al voor 2009 gestart met de bouw van een achttal gebouwen en door tal van redenen zijn de bouwwerkzaamheden in 2009 stopgezet.

Nu, tien jaar verder, is de overheid weer van plan het project te starten. Hiervoor is de coördinator van JCC, Georgetine Acton, vorig jaar benaderd om verder invulling hieraan te geven. Zij heeft haar plan dat toen al klaarlag opnieuw opgepakt en aangepast aan de tijd. Het terrein en de gebouwen zijn helemaal schoongemaakt. Er zijn slechts financiële middelen nodig om te beginnen. Voor de totale opleving van het Jeugd Correctie Centrum is er twee miljoen USD nodig.

Acton benadrukte bij het bezoek van de minister wederom dat het geen zin heeft om achteruit te kijken. “We gaan positief vooruitblikken en kijken niet meer achteruit. Wie dingen heeft laten versloffen en waarom, daar zullen we niet naar kijken. Het vooruit kijken geeft ons meer ruimte, lucht en energie om verder te werken”, zegt Acton aan het begin van de rondleiding in JCC.

Minister Getrouw is er meer van bewust dat indien wij niet tijdig zorgen voor de juiste opvang en nazorg van kinderen in detentie, dat kan zorgen voor een averechtse doorwerking. De bewindsman zal vanuit zijn hoedanigheid kijken naar een begin stap voor de realisatie van het project.