Nieuwe RVC benoemd bij Canawaima Management Company nv

465

Canawaima Management Company nv heeft een nieuw raadsbestuur. Volgens de statuten artikel 12 lid b is de NV Scheepsvaart Maatschappij Suriname (SMS) bevoegd de commissarissen te benoemen of te ontslaan, zegt Ashok Rambali, president -commissaris van de SMS. De overdracht heeft op vrijdag 03 augustus 2018 plaatsgevonden op het ministerie van Openbare werken Transport & Communicatie (OWT&C).

De Canawaima Management Company nv onderhoudt de veerverbinding tussen Suriname en Guyana. De leden bestaan uit Surinamers en Guyanezen. Van de Surinaamse zijde zijn Hanisha Jairam, Arun Hardajal en Kurban Shaafie benoemd. De bestuursleden kiezen jaarlijks een president-commissaris, tijdens de algemene leden vergadering.