Minister Noersalim installeert beleidscommissie verkiezingen 2020

468

Ter ondersteuning van de Onderraad Verkiezingen 2020 worden op ambtelijk-bestuurlijk niveau verschillende interdepartementale commissies ingesteld. Daartoe behoort de Beleidscommissie Verkiezingen 2020, waarvan de installatie de vorige week door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft plaatsgevonden.

De Beleidscommissie Verkiezingen 2020 wordt voorgezeten door Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto. Verder hebben zitting in de commissie Rihanto Hardjopawiro (secretaris/Biza), Aroon Samjhawan (Kabinet President), Patricia Ormskerk (Kabinet Vice President), Earl Tokarijo (Biza), Natasha Wong Swie San (Biza), Wilco Finisie (Regionale Ontwikkeling), F. Tawjoeram (Financiën), Natasia Bennanon (MinOWC), Johnny Antonius (Defensie), Lucretia Redan (JusPol) en Luziano Truideman (Buza). Als deskundigen, die de Interdepartementale Beleidscommissie Verkiezingen 2020 van advies moeten dienen, zijn Lothar Boksteen, Samuel Polanen, Marlon Powell en Chantal Bundel aangetrokken.

De hoofdtaak van de Beleidscommissie is het ondersteunen van de Onderraad Verkiezingen 2020. Zij is belast met het uitvoeren van de opgedragen taken, het monitoren van de uitvoering van verkiezingsgerelateerde activiteiten alsook het adviseren van de Onderraad. In de Onderraad hebben zitting de minister van Binnenlandse Zaken als coördinator, de ministers van Financiën, Openbare Werken en Transport en Communicatie, Onderwijs, Wetenschappen & Cultuur, Justitie en Politie, Buitenlandse Zaken, Defensie en Regionale Ontwikkeling.

De vorige maand heeft minister Noersalim de kick-off voor de verkiezingsorganisatie ingezet middels een bijeenkomst met de districtscommissarissen. De dc’s zijn hoofdverantwoordelijk voor de hoofdstembureaus in hun kiesdistricten. Bij de kick-off heeft Biza-directeur Amatsoemarto een presentatie gehouden over de verschillende verkiezingsprocedures. De Beleidscommissie Verkiezingen 2020 wordt bij de eerstvolgende werkbespreking ook geïnformeerd over de nodige procedures. Minister Noersalim zegt dat bij de verkiezingsorganisatie belangrijke structuren zijn ingesteld, wier instructies nauwgezet opgevolgd moeten worden. Daarvan zijn de verschillende commissies en werkgroepen een belangrijk onderdeel. Om zo effectief en efficiënt mogelijk de verkiezingen te kunnen houden, is het belangrijk om de teamspirit en eenheid onderling te bewaren, drukte de bewindsman de commissie op het hart.