Telesur vraagt juiste procedures te volgen bij graafwerkzaamheden

424

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname is in de afgelopen periode meermaals geconfronteerd geworden met onderbrekingen in zijn dienstverlening. Dit als gevolg van schade door derden aangericht aan zijn infrastructuur.

Het bedrijf roept particulieren alsook bedrijven op om indien er graafwerkzaamheden op of langs
de openbare weg uitgevoerd moeten worden de procedures en richtlijnen in acht te nemen. Hiervoor zijn onder meer een vergunning van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie alsook overlegtekeningen van de nutsbedrijven (EBS, SWM en Telesur) vereist. De tekeningen mogen gemaild worden naar drawingrequest@telesur.sr.

Bij de uitvoering van werkzaamheden is alertheid geboden. De naleving van de procedures alsook de medewerking vanuit de gemeenschap stelt Telesur zeer op prijs.
Voor eventuele storingen mag de klant van Telesur bellen naar 107