Kranslegging bij Monument der Gesneuvelde Militairen

530

Bij het Monument der Gesneuvelde Militairen is er een herdenkingsbijeenkomst gehouden, waarbij de minister van Defensie, Ronnie Benschop namens de regering van Suriname een krans heeft gelegd. De militairen die tijdens de binnenlandse oorlog hun leven hebben gelaten zijn op woensdag 08 augustus 2018, wederom op bijzondere wijze herdacht door een bloemenhulde en kranslegging.

Voor de militairen die hun leven hebben gegeven voor Suriname, is als eerbetoon een speciale herdenkingsplechtigheid gehouden op de plek waar het monument staat om de gesneuvelde militairen te gedenken. Naast de minister van Defensie, Ronny Benschop en leden van zijn staf hebben ook enkele hoge functionarissen van het Nationaal Leger en nabestaanden van de gesneuvelde militairen de herdenking bezocht. De bewindsman voerde aan dat het gedenken van onze makkers niet eenvoudig is, het gaat om militairen die het land op een bijzondere manier hebben gediend en zijn gesneuveld. Op 08 augustus 1992 is er een vredesakkoord ondertekend ter beeindiging van het binnenlands conflict.

Verder gaf de minister aan dat tijdens het ontwerpen van het monument enkele zaken niet helemaal correct zijn afgewerkt, maar zullen spoedig worden hersteld. De defensie organisatie staat klaar om de nabestaanden op te vangen, waar nodig. “We maken een heel moeilijke tijd mee, met een zeer beperkt staatsbudget. Maar natuurlijk geven we de moed niet op en gaan wij zij aan zij en hand aan hand om ons geliefd land Suriname uit de problemen te helpen”. Het gaat moeizaam, maar wij zijn te bereiken via de Stichting Reintegratie Ex-militairen en ook is er een defensie organisatie die een handje kan meehelpen. Laten we gezamenlijk en vredig met elkaar verder gaan, aldus minister Ronnie Benschop van Defensie.