Traditioneel gezag binnenland intervenieert in kwestie Saamaka granman

484

Traditionele gezagsdragers van zowel de Afro Surinaamse als Inheemse stammen in het binnenland hebben geïntervenieerd in de kwestie van het opperhoofd van de stam der Saamaka. Ze hebben een gezamenlijke verklaring gericht aan de president van de Republiek Suriname, Z.E. Desiré Bouterse. De verklaring is ondertekend door granman Lesly Valentijn (Matawai), namens alle deelnemende partijen. De verklaring is overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling met het verzoek deze spoedig aan het staatshoofd te doen toekomen. Daarin vragen zij aan de president om de voorgenomen beëdiging en installatie van Albert Abokoni tot stamhoofd van de Saamaka op vrijdag 10 augustus aan te houden. Zij willen dan van de gelegenheid gebruik maken om een bemiddelingspoging te ondernemen.

Met de bemiddelingspoging beogen de traditionele gezagdragers de stam ertoe te bewegen, om volgens de geldende traditie en cultuur slechts een kandidaat naar voren te schuiven. Die zal vervolgens aan de regering worden voorgedragen, zodat de beëdiging en installatie in alle rust, zoals gebruikelijk, door de president in Paramaribo kan plaatsvinden. De verklaring en de bemiddelingspoging wordt ondersteund door zowel de Inheemsen, als de overige stammen van Afro-Surinamers in het binnenland namelijk de Matawai, Ndjuka, Pamaka en de Kwinti. De verklaring kwam aan het einde van een urenlange vergadering donderdag op het Ministerie van Regionale Ontwikkeling.

Enkele dagen geleden had de president aangekondigd dat Aboikoni was verkozen boven de twee overige kandidaten, Naze Amina en Frans Banai. Dat was het resultaat van een interventie op een schrijven waarin traditionele gezagsdragers van de Saamaka zelf, aan de president hadden gevraagd om een van de drie kandidaten uit te kiezen.

Minister Edgar Dikan heeft de interventie vanuit het binnenland omarmt. Hij heeft de hoop uitgesproken dat hiermee het binnenland zelf een oplossing kan vinden voor een probleem dat zich in het binnenland afspeelt. De traditionele gezagsdragers hebben donderavond samen met de bewindsman de laatste ontwikkelingen in deze kwestie voorgelegd aan vertegenwoordigers van de heer Albert Aboikoni.